ΧΟΡΗΓΟΣ 1

 

ΧΟΡΗΓΟΣ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
        Γιάννης Πολυχρονίου                     ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε.Δ.                        e-mail: meso@ath.forthnet.gr

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                     Ηρακλής Ρούπας                             MOMENTUM Α.Ε.Ε.Δ.                       e-mail: herculesroupas@yahoo.co.uk

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                Νικόλαος Ζάχος                                    ZACHOS Α.Ε.Ε.Δ.                         e-mail: nzachos@np-insurance.gr

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           Κωνσταντίνος Φέγγος                          PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ.                     e-mail: k.feggos@prelium.com 

ΤΑΜΙΑΣ

         Ηλίας Ζαχαράκης                           FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.                  e-mail: zaelias@fastfinance.gr

ΜΕΛΗ

                                                                                 Γεώργιος Λυραντωνάκης                   HELLAS FIN Α.Ε.Π.Ε.Υ.                    e-mail: g.lyrantonakis@hellasfin.gr                                                                 

                                                                                            Μιχαήλ Παπούλης                                 PHAROS Α.Ε.Ε.Δ.                         e-mail:  mpapoulis@pharosinv.com                                                                          

Ως ΣΕΠΕΥ στοχεύουμε μεταξύ άλλων:

Στην ασφαλή διαχείριση κεφαλαίων των ελλήνων και ξένων επενδυτών,

αλλά και στην εξασφάλιση διαφάνειας στις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

 

Στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας με συχνές παρεμβάσεις μας τόσο σε προς ψήφιση νομοσχέδια όσο και σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Οικονομικών.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

  1. Δυναμική εκπροσώπηση
  2. Προσφορές κλάδου
  3. Τακτική ενημέρωση

περισσότερα

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

περισσότερα

World market watch