ΧΟΡΗΓΟΣ 1

 

ΧΟΡΗΓΟΣ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
       Γιάννης Πολυχρονίου                     ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε.Δ.                   e-mail: meso@ath.forthnet.gr

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                    Ηρακλής Ρούπας                    MOMENTUM FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.        e-mail: herculesroupas@yahoo.co.uk

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

         Ηλίας Ζαχαράκης                         FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.               e-mail: zaelias@fastfinance.gr

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     Κωνσταντίνος Φέγγος                        VERSAL Α.Ε.Π.Ε.Υ.                     e-mail: k.feggos@versal.gr 

ΤΑΜΙΑΣ

 Παναγιώτης Δράκος                         EUROATTICA  Α.Ε.Ε.Δ.                e-mail: dracos@otenet.gr

ΜΕΛΟΣ

              Νικόλαος Ζάχος                                  ZACHOS Α.Ε.Ε.Δ.                      e-mail: nzachos@np-insurance.gr

 

Ως ΣΕΠΕΥ στοχεύουμε μεταξύ άλλων:

Στην ασφαλή διαχείριση κεφαλαίων των ελλήνων και ξένων επενδυτών,

αλλά και στην εξασφάλιση διαφάνειας στις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

 

Στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας με συχνές παρεμβάσεις μας τόσο σε προς ψήφιση νομοσχέδια όσο και σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Οικονομικών.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

  1. Δυναμική εκπροσώπηση
  2. Προσφορές κλάδου
  3. Τακτική ενημέρωση

περισσότερα

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

περισσότερα

World market watch