ΧΟΡΗΓΟΣ 1

 

ΧΟΡΗΓΟΣ 2

O αλματώδης εκσυγχρονισμός της ελληνικής οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησε στην άνθηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών και επέβαλε την αύξηση του αριθμού των εταιρειών που υποστηρίζουν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών ήταν η γέννηση των ΑΕΛΔΕ και η ανάγκη δημιουργίας ενός οργάνου θεσμικής εκπροσώπησής τους.

 

Υπακούοντας στις επιταγές των εξελίξεων και τις σύγχρονες ανάγκες ιδρύθηκε το 1997 ο Σύνδεσμος Εταιρειών Διαμεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών με τη διακριτική ονομασία ΣΕΔΥΚΑ με βασικό σκοπό τη θεσμική εκπροσώπηση των μελών του, αλλά και την ευρεία κατανόηση της σπουδαιότητας του ρόλου τους στη σύγχρονη ελληνική οικονομική και επιχειρηματική ζωή.

 

Από τη στιγμή της ίδρυσής του ο ΣΕΔΥΚΑ παρενέβη καταλυτικά στις εξελίξεις προασπίζοντας θεσμικά τα συμφέροντα των μελών του, αλλά και των εντολέων τους. Με το νόμο 3371/05 οι ΑΕΛΔΕ μετεξελίχθηκαν σε Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) αναβαθμίζοντας σημαντικά το πλαίσιο λειτουργίας τους προς όφελος του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. Ο ΣΕΔΥΚΑ πρωτοστάτησε ως όφειλε, στις παραπάνω εξελίξεις με καθοριστικές ενέργειες τόσο προς τα θεσμικά όργανα, όσο και συμβουλευτικά σε καίριες στιγμές προς τα μέλη του.

 

Σήμερα ο ΣΕΔΥΚΑ απαριθμεί 130 εταιρείες – μέλη με δυναμική παρουσία στα ελληνικά χρηματιστηριακά δρώμενα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και παρεμβαίνοντας όποτε χρειαστεί, διασφαλίζοντας την απαραίτητη θεσμική κάλυψη τόσο των μελών, όσο και των συναλλασσομένων.

 

Ως ΣΕΠΕΥ στοχεύουμε μεταξύ άλλων:

Στην ασφαλή διαχείριση κεφαλαίων των ελλήνων και ξένων επενδυτών,

αλλά και στην εξασφάλιση διαφάνειας στις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

 

Στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας με συχνές παρεμβάσεις μας τόσο σε προς ψήφιση νομοσχέδια όσο και σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Οικονομικών.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

  1. Δυναμική εκπροσώπηση
  2. Προσφορές κλάδου
  3. Τακτική ενημέρωση

περισσότερα

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

περισσότερα

World market watch